Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Allmän

För att vi ska kunna betjäna dig efter bästa förmåga är det nödvändigt att vi samlar in och behandlar viss information om dig. Vi värdesätter dock din integritet och är angelägna om att skydda den. Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in, enligt vilka principer vi behandlar dem samt vilka rättigheter och möjligheter att påverka dina uppgifter.

Nordicmatt Finland Oy behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning, så vi ber dig att läsa denna integritetspolicy noggrant. Vi kan också göra uppdateringar av denna integritetspolicy när vår verksamhet utvecklas eller lagstiftning ändras, så vi ber dig då och då besöka vår webbplats https://balkonser.fi/.

Genom att använda våra tjänster, webbplats eller kontakta oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Registrator:

Nordicmatt Finland Oy
Kyrkslätt 16, 85410 SIEVI
Personnummer 3327097-1

För vilket ändamål samlas och behandlas mina personuppgifter?

Vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter endast för fördefinierade ändamål. Det huvudsakliga syftet med användningen är kundkommunikation och att svara på kontaktförfrågningar.

Vilka personuppgifter samlas in om mig och från vilka källor?

Vi samlar in personlig information om dig från dig när vi kontaktar oss eller senare när vi använder våra tjänster. Vi samlar även in information om vår webbplats besökare med hjälp av tjänsten Google Analytics, så att vi kan analysera och utveckla vår webbplats ännu bättre och rikta relevant marknadsföring till besökarna.

Vanligtvis kan vi få följande information direkt från dig:

  • Ditt namn
  • Din adressinformation (gatuadress, stad, postnummer)
  • Ditt telefonnummer
  • din e-postadress
  • Dessutom använder vi cookies för att automatiskt samla in information om vad du gör på vår webbplats, inklusive:
  • Vilka sidor på vår webbplats besöker du?
  • Hur lång tid spenderar du på någon sida?
  • Vilken enhet använder du sidorna på?
  • Hur hittade du vår sida?

Du har möjlighet att förhindra användning av cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte tillåter att cookies lagras. För vissa tjänster kan dock förhindrandet av användningen av cookies påverka tjänstens funktionalitet.

Användarspårning

Vi använder Leadoos användarspårning för att övervaka hur våra användare rör sig på vår webbplats och koppla dessa data till användarinformation som samlas in genom t.ex. chattinteraktioner. Leadoo använder etag-spårning, som tekniskt skiljer sig från cookie-baserad spårning, men lyder under samma lagar som cookies. Se Leadoo Marketing Technologies Oy:s sekretesspolicy för att veta mer om vad som spåras i systemet. Med GDPR i åtanke agerar vi som registeransvarig och Leadoo som databehandlare. Om du inte vill bli spårad kan du rensa webbläsarens cache. För mer information om hur Leadoo fungerar, kolla här.

På vilken grund behandlas personuppgifter?

Vi ser till att vi alltid har en laglig grund för att behandla dina personuppgifter. Vi kan behandla dina personuppgifter på flera olika grunder. Vi behandlar dina uppgifter för att fullfölja avtalet och uppfylla rättsliga skyldigheter. Vi behandlar även dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse, vilket är att tillhandahålla våra tjänster samt bedriva och utveckla vår verksamhet. Vi kan även behandla vissa personuppgifter baserat på ditt samtycke, till exempel när du beställer underhåll av ditt balkongglas.

Vem behandlar mina uppgifter och lämnas de vidare till tredje part?

Som en allmän regel behandlas dina personuppgifter av personalen på vårt företag när de utför sina uppgifter. Vi kan också lägga ut viss behandling av personuppgifter på entreprenad, såsom de informationssystem som används för att lagra och behandla personuppgifter. I det här fallet ser vi till bland annat genom avtal att sekretessen för dina uppgifter upprätthålls och att uppgifterna även i övrigt behandlas i enlighet med lagen.

Vi kan också avslöja information på annat sätt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller när det krävs enligt lag eller en behörig myndighet. Vi kan också avslöja din information om vi är inblandade i en affärstransaktion.

Användardata lämnas över till vår partner Suomen Digimarkkinointi Oy för att övervaka effektiviteten av vår marknadsföring.

Kommer mina uppgifter att överföras utanför EU?

Dina personuppgifter kommer i princip inte att överföras utanför EU. Eventuella överföringar utanför EU gäller endast situationer där servrarna till de system vi använder är placerade utanför EU. Om detta skulle hända kommer vi att se till att behandlingen, överföringen och lagringen av dina uppgifter utförs enligt de grunder som krävs enligt lag och med tillräckliga skyddsmekanismer.

Hur länge kommer mina personuppgifter att sparas?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet med deras användning eller enligt avtal eller lag. Lagringstiderna för personuppgifter kan dock variera beroende på syftet med användningen och situationen. Vi brukar bevara personuppgifter från jobbansökningar och kontakter i högst ett år. Vi försöker också uppdatera din information då och då, om behov uppstår.

Hur lagras och skyddas min data?

Dina uppgifter lagras på vår tjänsteleverantörs servrar, som är skyddade i enlighet med branschens allmänna praxis. De personuppgifter vi samlar in och behandlar hålls konfidentiella och lämnas inte ut till någon annan än de som behöver den i sitt arbete, eller konfidentiellt och begränsat till våra kunder baserat på serviceavtal. Tillgången till dina personuppgifter skyddas med användarspecifika koder, lösenord och åtkomsträttigheter.

Skyldigheten att lämna information och konsekvenserna av att inte lämna den?

Om du inte lämnar personlig information eller tillåter att den behandlas kommer vi inte att kunna svara på dina förfrågningar och kontakter med hjälp av webbplatsens formulär. Genom att använda formulären samtycker du till användning och arkivering av dina personuppgifter när du svarar dig.

Används cookies på webbplatsen och vad är de?

Vi använder cookies på vår webbplats för att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga användarupplevelse till webbplatsbesökaren. Cookies är korta textfiler som webbservern lagrar på användarens terminalenhet.

Cookies ger oss information om hur användare använder vår webbplats. Vi kan använda cookies för att utveckla våra tjänster och webbplats och för att analysera webbplatsanvändning.

Användaren av webbplatsen kan ge sitt samtycke eller neka användningen av cookies i inställningarna för sin webbläsare. De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt. Observera att blockering av cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

De cookies vi använder:

Google Analytics

Denna populära analystjänst från Google samlar in information om besökare.

Vi tittar mest på antalet besökare från Analytics-data. Annan möjlig information vi använder är till exempel: vilka enheter och webbläsare sajten användes på, varifrån sajten nås och hur länge besökarna spenderat tid på webbplatsens olika sidor.

Informationen som samlas in av dessa cookies överförs och lagras på Googles servrar, av vilka en del kan vara belägna utanför EU. För mer information om Googles sekretesspolicy och användningen av Google Analytics:

Google Analytics dataskydd och säkerhet

Webbläsartillägg Google Analytics för att förhindra att data skickas

Cookie-avisering

Det stämmer, den irriterande cookie-meddelanderutan fungerar också med cookies. Webbläsaren måste komma ihåg om användaren redan har stängt rutan en gång. Annars skulle det hela tiden poppa ännu mer irriterande på ögonen.

Vilka rättigheter och inflytande har jag?

Återkallande av samtycke

Om vi ​​behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, till exempel genom att skicka ett mejl till myynti@balkonser.fi.

Tillgång till data

Du har rätt att få bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter om dig och att få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar. Dessutom har du rätt att få ytterligare information om grunden för behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att få fel rättade

Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller inaktuella eller på annat sätt ofullständiga personuppgifter om dig.

Rätten att förbjuda direktmarknadsföring

Du kan förbjuda behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål genom att skicka ett e-postmeddelande till myynti@balkonser.fi.

Rätt att invända mot behandling

Om vi ​​behandlar dina personuppgifter på grundval av det allmänna intresset eller vårt berättigade intresse har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån det inte finns någon väsentlig anledning för behandlingen som skulle åsidosätta dina rättigheter eller behandling är inte nödvändig för att hantera ett rättsanspråk. Observera att i den här situationen kommer vi förmodligen inte att kunna hjälpa dig längre.

Rätten att begränsa behandlingen

I vissa situationer har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att få uppgifterna överförda

Om vi ​​har behandlat dina uppgifter på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal har du rätt att få de uppgifter du har lämnat till oss elektroniskt i ett allmänt använt format så att uppgifterna kan överföras till en annan tjänsteleverantör.

Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Du kan utöva dina rättigheter som beskrivs ovan genom att kontakta oss, till exempel genom att skicka ett mejl till myynti@balkonser.fi. Samtidigt ber vi dig att uppge ditt namn, adress och telefonnummer samt att bifoga en kopia av ditt pass, körkort eller annan legitimation till ditt meddelande, så att vi kan verifiera din identitet. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är i enlighet med lagen kan du även lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Kan denna sekretesspolicy uppdateras?

Vi kan göra uppdateringar av denna sekretesspolicy när vår verksamhet eller integritetsprinciper ändras. Uppdateringar kan också bli aktuella när lagstiftningen ändras. Ändringarna träder i kraft när vi har publicerat den uppdaterade integritetspolicyn. Det är därför vi ber dig att bekanta dig med innehållet i denna dataskyddsförklaring med jämna mellanrum.

Vem kan jag kontakta angående dataskyddsfrågor?

Kontaktinformation:

Nordicmatt Finland Oy
Kyrkslätt 16, 85410 SIEVI
Telefon: 020 763 9090
E-post: myynti@termomatto.fi